Dziennik pisany nocą
Gustaw Herling-Grudziński
BEST AZW "☆ Dziennik pisany nocą" || READ (Zip) ✓
Sep 30, 2020 - 08:21 AMBy Gustaw Herling-Grudziński

Cykl pami tnik w Gustawa Herlinga Grudzi skiego, kt ry porusza m tematyk wp ywu totalitaryzmu na kultur Pierwszy tom to opisy z lat 1971 1972, natomiast tom drugi to okres 1973 1979 i trzeci 1984 1988.
  • Title: Dziennik pisany nocą
  • Author: Gustaw Herling-Grudziński
  • ISBN: 9788307024585
  • Page: 320
  • Format: Hardcover

Comments

Anna Sep 30, 2020 - 08:21 AM
To wydanie zawiera wyj tki z poprzednich wyda dziel cych dziennik na lata Notki odnosz si zar wno do ycia kulturalnego listownych spor w z m Czes awem Mi oszem pisania artyku w itd , jak i codziennego ycia we W oszech wyjazdy do r nych zak tk w, spotkania z r nymi lud mi Ksi ka daje mo liwo spojrzenia na Gombrowicza z innej strony.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Dziennik pisany nocą By Gustaw Herling-Grudziński Cykl pami tnik w Gustawa Herlinga Grudzi skiego, kt ry porusza m tematyk wp ywu totalitaryzmu na kultur Pierwszy tom to opisy z lat 1971 1972, natomiast tom drugi to okres 1973 1979 i trzeci 1984 1988.

Share this article...
  • BEST AZW "☆ Dziennik pisany nocą" || READ (Zip) ✓
    Gustaw Herling-Grudziński

New Post

Latest tweets