الطبيعة البشرية
Alfred Adler عادل نجيب بشرى
[Ì الطبيعة البشرية || ↠ PDF Download by Þ Alfred Adler عادل نجيب بشرى]
Jun 04, 2020 - 17:28 PMBy Alfred Adler عادل نجيب بشرى

Originally published in 1927 this book attempts to acquaint the general public with the fundamentals of Individual Psychology At the same time it s a demonstration of the practical application of these principles to the conduct of everyday relationships the organization of personal life Based upon a year s lectures to audiences at the People s Institute in Vienna,Originally published in 1927 this book attempts to acquaint the general public with the fundamentals of Individual Psychology At the same time it s a demonstration of the practical application of these principles to the conduct of everyday relationships the organization of personal life Based upon a year s lectures to audiences at the People s Institute in Vienna, the book pointd out how the mistaken behavior of individuals affects social communal harmony to teach individuals to recognize their mistakes finally, to show them how they may effect a harmonious adjustment to communal life Adler felt that mistakes in business or in science were costly deplorable, but mistakes in the conduct of life are often dangerous to life itself This book is dedicated by the author in his preface to the task of illuminating progress toward a better understanding of human nature.
 • Title: الطبيعة البشرية
 • Author: Alfred Adler عادل نجيب بشرى
 • ISBN: -
 • Page: 241
 • Format: Paperback

Comments

B. Han Varli Jun 04, 2020 - 17:28 PM
insanlar i in en zor i kendilerini tan mak ve kendilerini de i tirmektirbu zamana kadar iyi ki okudum hissini en ok ya atan kitap oldu insan do as n anlamakfred adler in bu kitab psikolog psikiyatr olmayan insanlar n dahi kolayl kla okuyabilece i t rden bir eser ayn zamanda bireysel psikolojiye nereden ba lasam sorusunun cevab gibir g n, bir yerde kar la rsan z mutlaka i indekiler k sm na bir g z at n insan davran ve karakter bilimi isimli iki b l m nden sonra ili kilerime bak a m tamamen de i t [...]
Click to Replay
Thelbert Dewain Belgard Jun 04, 2020 - 17:28 PM
This is a great book one of the early attempts to understand human nature in the framework of scientific inquiry rather than philosophy, religion, or metaphysics I read it in what I think was the first Fawcett edition Fawcett Premier Book This little paperback in a tiny font that I find difficult But I m rating the ideas, not the format The most significant contribution of the book is summarized in this quotation No one can lift himself above society, demonstrate his power over his fellows, with [...]
Click to Replay
Nihal Çolpankan Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Bireysel psikolojiyi herkesin anlayabilece i yal n bir dille anlatan bir ba ucu kitab Kendini, evresindeki insanlar ve de i inde ya ad toplumun ruh halini tan mak ve anlamak isteyenler i in ok de erli bir yap t zellikle de ocuk sahibi olmak isteyenler ya da k k ocu u olanlar bir an nce okumal ki ocuk yeti tirirken daha itinal davrans nlar Tek sorun, teorik bir kitap oldu u i in yava okunuyor, en az ndan ben yle okudum Pek ok noktan n alt n izmek, ihtiya odu unda d n p bakmak a s ndan iyi olur ka [...]
Click to Replay
Joel Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Of all the primary sources so far, Freud is the most captivating in his writing ability, and I think Adler is the most humane I appreciate his attempt to look at the individual with respect to communal life and relationships, as he was the first, and much has been borrowed from him His theory is, like Freud, cohesive and very well articulated A few of the sections I find insightful Three stars is for Adler as a writer, not for Individual Psychology as a therapeutic model.
Click to Replay
Dorian de Jandreau Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Had this book for a long time and only now read it.Well, easier to read that Freud And I better like Adler s writing style I found some answers to my questions in this book It helped me to understand why I act this or another way But will I change NO It s just a book that helped me to understand myself and other people.
Click to Replay
Sercan Altundaş Jun 04, 2020 - 17:28 PM
nsan n, bir birey olarak bar nd rd duygular , bu duygular n geli imi, topluma etkisi ve toplumdan etkileni ini, bireyin psikolojik geli im s recini ve toplumsal de erlerini temiz bir lupla lakin az rnekle incelemi olan kesinlikle okunmas gereken bir eser.
Click to Replay
fatih özsoy Jun 04, 2020 - 17:28 PM
think this book is very important for meetinng yourself and after than you can meet your friends and people who live your around.
Click to Replay
Mark Kumleben Jun 04, 2020 - 17:28 PM
A tremendously observant and useful book An adapted series of lectures, so a bit disorganized, but still a good introduction to Adler s thought for a reader with some knowledge of his historical context and the general psychological terms used.
Click to Replay
Elanur Aykılıç Jun 04, 2020 - 17:28 PM
nsan n znel d nyas na inen ve insan n toplumsal davran lar yla ki iler aras ili kilerde g sterdi i tepkileri inceleyen Adler in bu eseri,herkesin anlayabilece i ve insan anlamada nemli bilgiler edinebilece i bir kaynak olacakt r.
Click to Replay
Bob Nichols Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Adler outlines his idea for what it means to be a healthy human That individual is one who is adjusted socially and willing to serve or help humankind Those who are not socially oriented this way suffer from numerous psychological maladies that Adler calls generally desire for power and dominance, which he sees, again generally, as compensation for various social shortcomings Two great tendencies, he writes, dominate all psychic phenomena These two tendencies, the social feeling, and the individ [...]
Click to Replay
Gerald Jerome Jun 04, 2020 - 17:28 PM
It would be fair to consider what this book was in consideration to its time of publication, but this reaches beyond my capability at the moment So all I can offer is the impression I receive from it currently.I feel as though a lot of this book could ve been truncated or condensed though I feel that way about a lot of non fiction books Adler s main focus was the feeling of inferiority and how it manifested itself in the behavior and thought of individuals This resulted in a lot of anecdotal evi [...]
Click to Replay
Rimgaudas Jun 04, 2020 - 17:28 PM
i knyga tai panegirika bendryst s su kitais mon mis jausmui ir kritika egocentrizmui Suaugusiojo mogaus psichikai yra du keliai Pirmas siekti bendryst s ir ry io su kitais Antras vairiais b dais siekti pripa inimo, prana umo ir galios, kuri mones atskiria i dviej kryp i santykis nulemia i orin mogaus rai k , vadinam b du.Galios siekis ir garb tro ka grind iami silpnumo ir nepilnaverti kumo jausmu Kuo didesnis nepilnaverti kumas, tuo labiau mogus nes moningai trok ta b ti prana esnis u kitus ir k [...]
Click to Replay
Çağlayan Taybaş Jun 04, 2020 - 17:28 PM
nsan psikolojisi, ki ili i ve do as n n ne oldu u ve ne olmad zerine yaz lm harika bir kitap Kitaplar hep alt n izerek okurum ve nemli g rd m yerleri zaman zaman tekrar okur o kitab tekrar ederim Bu kitapta o kadar ok c mlenin alt n izdim ki belki kitab n yar s ndan fazlas karalanm t r Temel olarak insan do as zerine o kadar anla l r bir kitap ki psikanaliz temeli olmayanlar da kolayca okuyabilir Kitap Herodotos tan u al nt ile ba l yor nsan n yazg s ruhunda gizlidir G n m z materyalist bilim an [...]
Click to Replay
Carly Jun 04, 2020 - 17:28 PM
This was an interesting read, and considering the topic, rather fast I wasn t agonizing over the pages, which made me happy Alfred Adler had some very distinct viewpoints on human beings, and that we as people struggle with inferiority and superiority complexes His ultimate view is that neither are healthy, and that we need to always keep in mind what is best for the social good That is the real judge of all actions Is this contributing to society It was a thought provokerbut I m not sure I m to [...]
Click to Replay
Zumra Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Herodot un nsan n ruhu onun yazg s d r s z yle ba lar nsan Tan ma Sanat Derinlik psikolojisinin bilin alt psikolojisi Freud ve Jung ile birlikte b y k kurucusundan biri olan Alfred Adler in 1926 da Viyana da verdi i bir dizi konferans i erir nceden fark etti im ya da daha nce hi akl ma gelmemi ama a k nl kla onaylad m insan ruhunun derinliklerine ili kin ok ey rendi im, ok keyifli bir okuma deneyimi oldu benim i in.
Click to Replay
Müslim Jun 04, 2020 - 17:28 PM
Toplu ya amdan eril egemenli ine, ki ilik tiplerinden duygulara kadar bir s r g zel konuyu bu ok kal n olmayan kitaba s d r p k k bir hazine haline getiren Adler in bu g zel eseri fanatik derecede bir hayranl k besledi im Freud ile yollar m z , t pk kendisinin yapt gibi yava a ay r yor Kulland sade dil ve tak nd al akg n ll l k duygusu ile sanki bir ak am yeme i sonras ay i erken sohbet ediyormu havas yla uan i in be enimi tam anlam yla kazand n s yleyebilirim.
Click to Replay
Bima Putra Jun 04, 2020 - 17:28 PM
the only part I am not impressed is when he say vanity distance people from reality, even if any human action should be acceptable or logical by teleology,but I think deontological moral take place in such action to distance us from unvirtuous action, force unreality to become true by contrary or fight the power
Click to Replay
Greg Jun 04, 2020 - 17:28 PM
This was the first psychology book I read Very good reading, though the too much of this is bad and too little of this is bad without ever saying what would be considered good got a little frustrating.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
الطبيعة البشرية By Alfred Adler عادل نجيب بشرى Originally published in 1927 this book attempts to acquaint the general public with the fundamentals of Individual Psychology At the same time it s a demonstration of the practical application of these principles to the conduct of everyday relationships the organization of personal life Based upon a year s lectures to audiences at the People s Institute in Vienna,Originally published in 1927 this book attempts to acquaint the general public with the fundamentals of Individual Psychology At the same time it s a demonstration of the practical application of these principles to the conduct of everyday relationships the organization of personal life Based upon a year s lectures to audiences at the People s Institute in Vienna, the book pointd out how the mistaken behavior of individuals affects social communal harmony to teach individuals to recognize their mistakes finally, to show them how they may effect a harmonious adjustment to communal life Adler felt that mistakes in business or in science were costly deplorable, but mistakes in the conduct of life are often dangerous to life itself This book is dedicated by the author in his preface to the task of illuminating progress toward a better understanding of human nature.

Share this article...
 • [Ì الطبيعة البشرية || ↠ PDF Download by Þ Alfred Adler عادل نجيب بشرى]
  241 Alfred Adler عادل نجيب بشرى
 • thumbnail Title: [Ì الطبيعة البشرية || ↠ PDF Download by Þ Alfred Adler عادل نجيب بشرى]
  Posted by:Alfred Adler عادل نجيب بشرى
  Published :2020-03-17T17:28:52+00:00