Kariera Nikodema Dyzmy
Tadeusz Dołęga-Mostowicz
[AZW] ✓ Kariera Nikodema Dyzmy | by ☆ Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Jul 05, 2020 - 18:56 PMBy Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Powie , kt rej akcja rozgrywa si w Warszawie prze omu lat 20 i 30 ukazuje przypadkow karier by ego fordansera z p wiatka, pozbawionego skrupu w Nikodema Dyzmy Dzi ki zapotrzebowaniu na mocnego cz owieka w zdeprawowanym moralnie i skorumpowanym kr gu sanacyjnej elity towarzyskiej Dyzma, u ywaj c sprytnej mistyfikacji, w a ciwie wiadomie akceptowanej przez otocPowie , kt rej akcja rozgrywa si w Warszawie prze omu lat 20 i 30 ukazuje przypadkow karier by ego fordansera z p wiatka, pozbawionego skrupu w Nikodema Dyzmy Dzi ki zapotrzebowaniu na mocnego cz owieka w zdeprawowanym moralnie i skorumpowanym kr gu sanacyjnej elity towarzyskiej Dyzma, u ywaj c sprytnej mistyfikacji, w a ciwie wiadomie akceptowanej przez otoczenie, osi ga zaszczyty i pieni dze Ksi ka jest satyrycznym obrazem pewnego rodowiska i zachowuje do dzi , bolesn chwilami, aktualno.
 • Title: Kariera Nikodema Dyzmy
 • Author: Tadeusz Dołęga-Mostowicz
 • ISBN: 9788385004912
 • Page: 424
 • Format: Paperback

Comments

Vu K Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Mua g p d p s ch gi m gi , ch m y ng n ng th i , h nh th c s ch b nh th ng, ch t l ng gi y v m c in k m.C u chuy n g i cho ta nh n nh n v t Xu n t c trong S c a V Tr ng Ph ng, trong b i c nh c a x h i Ba Lan t s n.
Click to Replay
Matt Mayevsky Jul 05, 2020 - 18:56 PM
wietne, przedwojenne czytad o Satyra na rz dy sanacyjne.
Click to Replay
Blackbird Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Je li kto ogl da serial, ksi ki nie musi czyta Ekranizacja wycisn a wszystko z tej, niew tpliwie dobrej, powie ci Jednak nie jest to moim zdanie najciekawsze dzie o Mostowicza Tu wskaza bym na razie cykl o doktorze Murku Wracaj c do Dyzmy wydanie, kt re czyta em wydawnictwa MEA , dobija i zabiera przyjemno z czytania z powodu dziesi tk w liter wek i obci tych zda Na plus na pewno ciekawy obraz warszawskiego p wiatka, no i posta Leona Kunika, kt ry to kombinator okazuje si tak naprawd m zgiem sto [...]
Click to Replay
Michał Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Polecam wersj czytan przez Jacka Kissa, wietna interpretacja Ksi ka daj ca do my lenia, bardzo zabawna Warto j pozna chocia by dlatego, by dowiedzie si , kto dok adnie kryje si z drugiej pierwszej strony rzucanego bez przerwy w mediach por wnania do g wnego bohatera Mimo og lnej znajomosci w tku fabularnego film z Pazur , dobrze si bawi em Cicho, Brutus Uwa asz, panie Dyzma, nazwa em tak psa, bo to nie ma adnego sensu, a ciekaw jestem, dlaczego pies ma nazywa si z sensem Siadaj pan
Click to Replay
Paulo Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Satyra polityczna z 1932 Wierzy sie chce ze by o jak dzi Nie bawi niestety tak jak film ale uczy lepiej Obowi zkowa lektura dla polskich polityk w Wi kszo obecnych chyba czyta a bo zrobi a w mig karier jak trza No
Click to Replay
Anna Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Great story and satire on interwar situation in Poland The brutal and rtaher rude Nikodem Dyzma makes a political career when the situation needs a strong man.
Click to Replay
Natalia Dyjas Jul 05, 2020 - 18:56 PM
Aktualna jak zawsze Bardzo, bardzo zabawna Polecam
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Kariera Nikodema Dyzmy By Tadeusz Dołęga-Mostowicz Powie , kt rej akcja rozgrywa si w Warszawie prze omu lat 20 i 30 ukazuje przypadkow karier by ego fordansera z p wiatka, pozbawionego skrupu w Nikodema Dyzmy Dzi ki zapotrzebowaniu na mocnego cz owieka w zdeprawowanym moralnie i skorumpowanym kr gu sanacyjnej elity towarzyskiej Dyzma, u ywaj c sprytnej mistyfikacji, w a ciwie wiadomie akceptowanej przez otocPowie , kt rej akcja rozgrywa si w Warszawie prze omu lat 20 i 30 ukazuje przypadkow karier by ego fordansera z p wiatka, pozbawionego skrupu w Nikodema Dyzmy Dzi ki zapotrzebowaniu na mocnego cz owieka w zdeprawowanym moralnie i skorumpowanym kr gu sanacyjnej elity towarzyskiej Dyzma, u ywaj c sprytnej mistyfikacji, w a ciwie wiadomie akceptowanej przez otoczenie, osi ga zaszczyty i pieni dze Ksi ka jest satyrycznym obrazem pewnego rodowiska i zachowuje do dzi , bolesn chwilami, aktualno.

Share this article...
 • [AZW] ✓ Kariera Nikodema Dyzmy | by ☆ Tadeusz Dołęga-Mostowicz
  424 Tadeusz Dołęga-Mostowicz
 • thumbnail Title: [AZW] ✓ Kariera Nikodema Dyzmy | by ☆ Tadeusz Dołęga-Mostowicz
  Posted by:Tadeusz Dołęga-Mostowicz
  Published :2020-04-02T18:56:17+00:00